[Music] Prince Kaybee – Amaphiko Ezono Ft Azana
Posted by badgeFakaza 0
Prince Kaybee – Amaphiko Ezono Ft Azana

South African singer-songwriter, Prince Kaybee, has made a triumphant return with his latest track, "Amaphiko Ezono". This highly anticipated release is sure to delight fans of the talented artist and cement his place as one of the most exciting musicians in the industry today.

With its infectious beat and catchy lyrics, "Amaphiko Ezono" is an amazing record that is sure to get your feet tapping and your head nodding. The song showcases Prince Kaybee's signature sound, blending elements of house, afro-pop, and kwaito to create a unique and unforgettable sound that is all his own.

Adding to the excitement of this release is the fact that it features the award-winning artist, Azana. Azana's incredible vocals and undeniable talent are on full display in this track, as she delivers a powerful and emotive verse that perfectly complements Prince Kaybee's own vocals.

Overall, "Amaphiko Ezono" is an impressive 2023 song that is sure to be a hit with fans of both Prince Kaybee and Azana. So why not give it a listen today? You won't be disappointed!

Prince Kaybee Amaphiko Ezono Lyrics:
Bade lam, Ng'cel' izinto zam
Ungang'mosheli iskhathi, Singaxabaneli imali
Bade lam, Kanti kwenzenjani
Ng'cel' ulethe okwami nami ng'hlanganise ezam (Hey)

Awufuni ng'bize ezasekasi lami
Awufuni ng'bize ezasekasi lami
Awufuni ng'bize ezasekasi lami
S'phume njenge vastrap
Siziqeda gwap gwap (Haibo)

Benithi niza ngob'kleva
Kwaphela konke izinja maz'ngena
Iinkabi k'phela mawuthi uyabheka
Ak'sasizi nok'pholisa bade, Kuyabheda
Ya, Awung'nike okwami bhuti ngiyak'cela
Ngan'tshela, Lenkani yenu vele izon'qeda
Sik'utshani inyoka izoz'veza
Khipha intsimbi inyoka izohlehla

Injalo, So pay me now not later
I don't wanna hear about no favors
Matter fact let's put it on paper, Signing is safe
Mmh, Ang'san'thembi sani ngiyak'tshela
Thought I'd go easy ngoba usisi wakho uyang'fanc'a
Nah, Indaba inkinga wena uyacwensa
Kuyosh' is'cima, Vala lendlebe
Uzong'bhadala yonk' iphelele
Ngiyak'tshela, So moneyed now, Ang'dlali kaw
Whether one or hundred thou, Ngiyifuna yonke fuck you clowns, Bitch

Bade lam, Ng'cel' izinto zam
Ungang'mosheli iskhathi, Singaxabaneli imali
Bade lam, Kanti kwenzenjani
Ng'cel' ulethe okwami nami ng'hlanganise ezam

Awufuni ng'bize ezasekasi lami (Hayibo)
Awufuni ng'bize ezasekasi lami (Yizani)
Awufuni ng'bize ezasekasi lami
S'phume njenge vastrap
Sizoqeda gwap gwap (Hayibo)

Awufuni ng'bize ezasekasi lami (Achu)
Awufuni ng'bize ezasekasi lami (Yizani)
Awufuni ng'bize ezasekasi lami
S'phume njenge vastrap
Siziqeda gwap gwap (Hayibo)

Kea ho bona nkare wang nyatsa
Kleva ke sa tlo ho tlatsa, Oe pakela mathata (Amathata)
Abafana nawe siyaba start'a
Sibafak' ikrap krap, Sibenzela ama'ada
K'dala ng'thulile wen' uzenzela
Utanasa, Udelela, Sowuzogcwala nga le, Bade (Gcwala)
Uyakhumbula utheni mangik'bhelela
Kuleviki uzongenzela, Manje uya le na le (Kanjani)

Hlokoloza inyoka emgodini
Awesabi yini, Akekho ozok'vikela
Uyabona manje sowungime la
Ayikho enye indlela, Khon' igazi elizochitheka (Madala)

Anim'khuzeni, Akaz' into ayiyenzayo (Ayiyenzayo)
Anim'khuzeni, Akaz' into ayiyenzayo (Into ayiyenzayo)
Uyang'sukela, Akusi yinto yok'dlala
Uyazi uyang'kweleta, Mara nangu sekafa ngendaba

Bade lam, Ng'cel' izinto zam
Ungang'mosheli iskhathi, Singaxabaneli imali
Bade lam, Kanti kwenzenjani
Ng'cel' ulethe okwami nami ng'hlanganise ezam

Awufuni ng'bize ezasekasi lami (Hayibo)
Awufuni ng'bize ezasekasi lami (Yizani)
Awufuni ng'bize ezasekasi lami
S'phume njenge vastrap
Sizoqeda gwap gwap (Hayibo)

Awufuni ng'bize ezasekasi lami (Achu)
Awufuni ng'bize ezasekasi lami (Yizani)
Awufuni ng'bize ezasekasi lami
S'phume njenge vastrap
Sizoqeda gwap gwap (Hayibo)

(Hayibo)
(Yizani)
(Shuu)
(Shuu)
(Hayibo)

(Hayibo)
(Yizani)
(Shuu)
(Shuu)


Written:


DOWNLOAD Amaphiko Ezono by Prince Kaybee MP3 [6.23 MB]


Do you wish to initiate a DMCA takedown report? Kindly send details to [email protected]

Do you want your song on FakazaBaze? Upload Your Song.


Hottest Artists

What do you think about this song?

Drop Your Comment

Be the first to comment on this post